Classification of containers

In case it is necessary to ensure higher safety of the cargo the transportation is carried out in containers. Great variety of containers allows carrying out transportations of cargo of any size. The minimum size of the container is 20 feet; the maximum size is 40 feet.

 

20 feet containers
20 Feet Standard
Dimensions (mm):
Length
Width
Height
Outer
6096
2370
2591
Inner
5935
2335
2383
Doors
 
2335
2292
 
Weight (kg):
Max gross weight
24000
Container
2080
Max load
21920
 
Cubic capacity (volume, m3):
33.9
20 Feet Reefer
 
Dimensions (mm):
Length
Width
Height
Outer
6096
2370
2591
Inner
5455
2260
2275
Doors
 
2237
2260
 
Weight (kg):
Max gross weight
27000
Container
3050
Max load
23950
 
Cubic capacity (volume, m3):
28.0
 
20 Feet Hermetically Sealed
Dimensions (mm):
Length
Width
Height
Outer
6056
2438
2438
Inner
5651
2235
2082
Doors
 
2235
2082
 
Weight (kg):
Max gross weight
20320
Container
2540
Max load
17780
20 Feet Ventilated
Dimensions (mm):
Length
Width
Height
Outer
6068
2438
2591
Inner
5900
2323
2367
Doors
 
 
 
 
Weight (kg):
Max gross weight
24000
Container
2650
Max load
21350
20 Feet Open Top
Dimensions (mm):
Length
Width
Height
Outer
6096
2438
2591
Inner
5902
2240
2352
Doors
 
2335
2240
 
Weight (kg):
Max gross weight
24000
Container
2440
Max load
21560
 
Cubic capacity (volume, m3):
32.0
 
20 Feet Flatrack
Dimensions (mm):
Length
Width
Height
Outer
6096
2438
2591
Inner
5727
2240
2170
Doors
 
 
 
 
Weight (kg):
Max gross weight
30480
Container
2950
Max load
27530
 
Cubic capacity (volume, m3):
27.9
Tank
Dimensions (mm):
Length
Width
Height
Outer
6058
2438
2591
Inner
 
 
 
Doors
 
 
 
 
Weight (kg):
Max gross weight
34620
Container
3620
Max load
31000
 
Cubic capacity (volume, m3):
24.0
 
40 Feet containers
40 Feet Standard
Dimensions (mm):
Length
Width
Height
Outer
12192
2438
2591
Inner
12022
2352
2395
Doors
 
2343
2280
 
Weight (kg):
Max gross weight
30480
Container
3900
Max load
26580
 
Cubic capacity (volume, m3):
67.7
40 Feet Reefer
 
Dimensions (mm):
Length
Width
Height
Outer
12192
2438
2591
Inner
11555
2286
2280
Doors
 
2285
2245
 
Weight (kg):
Max gross weight
30480
Container
4370
Max load
26110
 
Cubic capacity (volume, m3):
60.2
40 Feet Open Top
Dimensions (mm):
Length
Width
Height
Outer
12192
2438
2591
Inner
12021
2350
2330
Doors
 
2338
2234
 
Weight (kg):
Max gross weight
36000
Container
4430
Max load
31570
 
Cubic capacity (volume, m3):
66.7
40 Feet Flatrack  
Dimensions (mm):
Length
Width
Height
Outer
12192
2438
2591
Inner
12032
2240
2034
Doors
 
 
 
 
Weight (kg):
Max gross weight
45000
Container
5530
Max load
32767
 
Cubic capacity (volume, m3):
54.8
 
40 Feet High Cube (HC) containers
40 Feet High Cube (HC) Standard
 
 
Dimensions (mm):
Length
Width
Height
Outer
12192
2438
2895
Inner
12022
2352
2700
Doors
 
2340
2585
 
Weight (kg):
Max gross weight
30480
Container
4150
Max load
26330
 
Cubic capacity (volume, m3):
76.4
40 Feet High Cube (HC) Reefer
 
Dimensions (mm):
Length
Width
Height
Outer
12192
2438
2895
Inner
11560
2286
2500
Doors
 
2286
2478
 
Weight (kg):
Max gross weight
30480
Container
4200
Max load
26280
 
Cubic capacity (volume, m3):
60.2
Development
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”