Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ILIOR" privātuma politika

 

Par mums

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ILIOR", reģistrācijas numurs: 40003680821 (turpmāk – ILIOR) pamatdarbība ir kravu pakalpojumi, tajā skaitā, starptautiskie pārvadājumi, noliktavas pakalpojumi, muitas serviss un loģistikas pakalpojumi e-komercijai.  

ILIOR rūp Jūsu privātums

Balstoties uz ILIOR darbības specifiku, visbiežāk tā klienti, kā arī kravu nosūtītāji un saņēmēji, ir juridiskas personas. Attiecīgi parasti ILIOR savā darbībā saskaras ar fiziskām personām, kā juridisku veidojumu pārstāvjiem. Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 14. apsvērumu tā neattiecas uz tādu personas datu apstrādi, kas skar juridiskas personas un jo īpaši uzņēmumus, kuriem ir juridiskas personas statuss, tostarp juridiskās personas nosaukumu, uzņēmējdarbības formu un kontaktinformāciju. Tomēr neizslēdzot iespēju, ka ILIOR klienti var būt arī fiziskas personas, kā arī lai informētu klientu un sadarbības partneru darbiniekus, ILIOR ir izstrādājis šo privātuma politiku.

Šīs privātuma politikas mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc ILIOR izmanto Jūsu personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu fizisku personu. Šī iemesla dēļ šajā privātuma politikā plaši izmantojam ne-juridisku valodu un vienkāršas teikumu uzbūves.

ILIOR veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un ILIOR iekšējām kārtībām.

ILIOR ir svarīgi nodrošināt caurskatāmību un pārredzamību, apstrādājot Jūsu personas datus. ILIOR ir apņēmusies aizsargāt Jūsu personisko informāciju un ievērot konfidencialitāti visur, ko ILIOR dara. Šī politika ļauj Jums uzzināt, kādus personas datus ILIOR var iegūt par Jums, kā ILIOR tos izmantos, kādas ir Jūsu tiesības un to, kā Jūs varat sazināties ar ILIOR.

ILIOR var būt nepieciešamība aktualizēt Privātuma politiku. ILIOR vietnē tiks publicētas visas izmaiņas, kuras, protams, ir pieejamas Jums jebkurā laikā.

Kādus personas datus ILIOR apstrādā un kam tie tiek nodoti?

Lai nodrošinātu ILIOR funkciju izpildi, mums var rasties nepieciešamība apstrādāt Jūsu personas datus, piemēram:

NOLŪKS

PERSONAS DATU KATEGORIJAS

TIESISKAIS PAMATS

Komunikācijas nodrošināšana: iesūtīto jautājumu (piemēram, par kravas piegādes statusu), ierosinājumu u.c. informācijas apkopošana un apstrāde, lai sagatavotu atbildes un nodrošinātu komunikāciju ar adresātu.

Komunikācija var notikt, izmantojot mājaslapā pieejamo kontaktforumu vai brīvā formā.

Vārds, uzvārds, kontaktinformācija, u.c. personīgā informācija, kas ietverta jautājumā, ierosinājumā vai sūdzībā.

Datu subjekta piekrišana - persona ar savu aktīvo rīcību iesniedz minēto informāciju ILIOR.

Sūdzību izskatīšana: piemēram, sūdzības par piegādāto kravu bojājumiem.

Informācija par saņēmēju un sūdzības raksturojums.

Sūdzības iesniedzēja piekrišana, ar aktīvu darbību iesniedzot to un/vai līgumattiecības.

Starptautiskie pārvadājumi: SIA ILIOR specializējas ekspedīcijas pakalpojumu sniegšanā. Šobrīd mēs sadarbojamies ar vairāk nekā 100 transporta uzņēmumiem visā pasaulē.

Pakalpojumi, tajā skaitā ietver:

 • konsultācijas;
 • informēšanu dažādos kravas nosūtīšanas posmos;
 • transportlīdzekļa iesniegšanu sūtītāja noliktavā (ostā vai lidostā);
 • kravas paņemšanu (no klienta norādītās vietas) un nogādāšanu noliktavā;
 • nepieciešamo dokumentu noformēšanu, eksportējot preces no nosūtītājas valsts;
 • transportlīdzekļa kustības uzraudzību;
 • preču nogādāšanu līdz muitas terminālam, ko norāda klients un kravas nogādāšanu klienta noliktavā.

Mūsu kompānijas priekšrocība ir šāda – mēs piedāvājam servisu „no durvīm līdz durvīm”, ņemot uz sevi visus tehniskos un juridiskos jautājumus piegādē un dokumentārā noformēšanā.

Attiecīgi ILIOR ir nepieciešama informācija par preču nosūtītāju un saņēmēju, lai organizētu preču u.c. sūtījumu uzglabāšanu un piegādi.

Saņēmēja vārds, uzvārds, adrese, kontaktinformācija, informācija par kravu, dokumentācijā norādītā informācija u.tml.

Personas dati tiek nodoti ILIOR, balstoties uz līgumu ar preču nosūtītāju.

Noliktavas pakalpojumi: noliktava atrodas Rīgas brīvostas rajonā, ar platību 12000 kvadrātmetru. Dotā noliktava tiek izmantota kā kravu konsolidēšanas centrs turpmākai eksportēšanai uz Krieviju un NVS valstīm, kā arī reeksportam no NVS valstīm un Krievijas nosūtīšanai uz Eiropu, Ķīnu, ASV un citām valstīm. Noliktavas pakalpojumi var ietvert izkraušanu un iekraušanu, marķējuma uzklāšanu, iepakošanu u.tml.

Informācija par kravu – adresāts, saņemšanas un nosūtīšanas vieta u.tml.

Līgumattiecības.

Apsardzes un videonovērošanas sistēma noliktavā: noliktava ir aprīkota ar jaunāko apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmu.

Apmeklētāji tiek informēti ar informatīvas zīmes palīdzību.

Videoieraksts.

Leģitīmās intereses - īpašuma aizsardzība un nelikumīgo darbību novēršana.

Attālināta piekļuve noliktavas datu bāzei: ILIOR piedāvā datorprogrammu, kura ļauj klientiem saņemt attālināto pieeju noliktavas datu bāzei.

Datu bāzes dati, tajā skaitā, auditācijas pieraksti.

Līgumattiecības.

Kravu skanēšanas sistēma: ļauj marķēt kravas saskaņā ar pasūtītāju instrukcijām, izdrukājot uz mūsu iekārtām nepieciešamos marķējumus ar pasūtītāja datiem.

Pasūtītāja sniegtā informācija par kravu.

Līgumattiecības.

Muitas serviss: ILIOR uzsāka savu darbību kā muitas termināls un muitas brokeris 2004. gadā. Mums ir viss nepieciešamais, lai sniegtu muitas pakalpojumus: muitas noliktavas licence un muitas brokera statuss..

Visas kravas, kuras glabājas mūsu noliktavā, tiek apdrošinātas, tāpat kā noliktavas darbība un atbildība.

Kompānija ILIOR sniedz pilnu pakalpojumu spektru jebkuru muitas un preču pavaddokumentācijas noformēšanā.

Pavaddokumentācija, kas satur informāciju par kravu un tā nosūtītāju.

Līgumattiecības.

Loģistikas pakalpojumi e-komercijai: loģistika interneta veikaliem. Pateicoties partnerības līgumiem ar uzņēmumiem IT tehnoloģiju jomā, kā arī transporta un kurjerpasta nozarēs, mēs piedāvājam virkni loģistikas resursu un pakalpojumu e-komercijas nozarē, tajā skaitā, preču atlase un iepakošana, piegāde un apdrošināšana, darbs ar atgriezto preci.

Atkarībā no pakalpojuma var tikt apstrādāta virkne personas datu, tajā skaitā informācija par saņēmēju un nosūtītāju, ieskaitot vārdu uzvārdu, adresi, kontaktinformāciju u.c.

Līgumattiecības.

Lietvedības organizācija: izejošās un ienākošās korespondences, līgumu u.tml. uzskaite un glabāšana.

Korespondence, līgumi, kas satur personas datus.

Atkarībā no dokumentācijas tipa tā var tikt glabāta, lai īstenotu savas leģitīmās intereses, piemēram, aizstāvētu intereses tiesā, ievērotu normatīvo aktu prasības.

Sīkdatnes: sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī u.tml.), apmeklējot mūsu mājaslapu. Sīkdatnes “atceras” apmeklētāju pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo interneta vietnes lietošanas ērtumu.

Izmantojot sīkdatnes, notiek lietotāju autorizācija, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

Sīkdatnes

Noteikti nepieciešamās sīkdatnes izvietojas automātiski un saskaņā ar normatīvo regulējumu tām nav vajadzīga lietotāja piekrišana. Attiecībā uz pārejām sīkdatnēm mēs lūgsim Jūsu piekrišanu, ja tāda ir nepieciešama.

 

Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā dienesta interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

 

Jūsu personas dati ir drošībā, un tie netiek neatbilstošā veidā nodoti tālāk citam personām. Izņēmuma gadījumos personas dati var tikt nodoti valsts iestādēm normatīvajā regulējumā noteiktos gadījumos un apjomā.

Gadījumos, kad ILIOR veic sūtījumu piegādi, mēs neesam atbildīgi par internetveikalu, preču nosūtītāju u.tml. trešo personu veikto personas datu apstrādi. Ar šo informāciju Jūs varat iepazīties preču nosūtītāju mājaslapās vai vēršoties pie viņiem personīgi.

Mēs organizējam preču piegādi saņēmējiem dažādās valstīs, tajā skaitā, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas. Tomēr šajā gadījumā tā nav klasiskā datu nosūtīšana uz valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē. Šajās valstīs atrodas preču saņēmēji, kas ir informēti par vietējo regulējumu datu aizsardzības jomā.

No kādiem avotiem ILIOR iegūst personas datus?

- Jūs kā datu subjekts

ILIOR iegūst Jūsu personas datus tieši no Jums kā datu subjektiem, piemēram:

 • saņemot un izskatot iesūtītos jautājumus, priekšlikumus un sūdzības;
 • saņemot pieprasījumu mainīt piegādes vietu, norādot jauno adresi.

- Kravu nosūtītājs

 • lielāko daļu personas datu, mēs saņemam no saviem sadarbības partneriem, kas uztic mums piegādāt viņu kravas. Savukārt mēs viņiem sniedzam apstiprinājumu par kravas statusu, proti, vai tā ir piegādātā.

- Tiek radīti procesa rezultātā

 • ILIOR sīkdatnes.

Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

Personas dati tiek glabāti līdz:

 • ar normatīvo regulējumu noteiktā pienākuma izpildei (piemēram, grāmatvedības prasības);
 • ja apstrāde notiek, pamatojoties uz piekrišanu, personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr sniegtā piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta;
 • noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai.

Mēs akceptējam sūdzības un pretenzijas par kravu piegādi 6 mēnešu laikā no piegādes brīža, attiecīgi šo laika posmu mēs glabājam arī datus par preču saņēmējiem.

Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk par 30 dienām. Ieraksti tiek dzēsti automātiski hronoloģiskā secībā no ieraksta brīža. Atsevišķi ieraksti var tikt saglabāti ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams noteiktu mērķu sasniegšanai, piemēram, incidentu un likumpārkāpumu izmeklēšanas mērķiem.

Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu normatīvā regulējuma prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai arī lai aizsargātu ILIOR likumīgās intereses, piemēram, tiesvedību gadījumā. Ja vēlaties uzzināt detalizētu informāciju, lūdzam sazināties ar mums.

Kad šis periods ir beidzies, ILIOR drošā veidā izdzēsīs Jūsu personas datus vai padarīs tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.

Kā ILIOR aizsargā Jūsu personas datus?

ILIOR nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, ILIOR pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, antivīrusu programmas, šifrēšanu.

Tomēr ILIOR rekomendē Jums ievērot vispārējos ierīču un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu aizsardzības un glabāšanas prasības. ILIOR nav atbildīgs par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis Jūsu vainas vai nolaidības dēļ.

Jūsu personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku Jūsu tiesībām un brīvībām, mēs nekavējoties paziņosim par to Jums, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota mūsu mājaslapā, vai citādā iespējamā veidā.

Jūsu tiesības

Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums vairākas tiesības ietekmēt Jūsu personas datu apstrādi. Lai šīs tiesības īstenotu, lūdzu, iesniedziet ILIOR rakstveida iesniegumu: klātienē ILIOR telpās Rīgā, Uriekstes ielā 14A, LV-1005 (līdzi jāņem pase vai ID karte) vai nosūtot ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu parakstītu iesniegumu uz admin@ilior.lv. Pēc iesnieguma saņemšanas ILIOR Jūs identificēs, proti, pārliecināsies, ka Jūs esat tā pati persona, par kuru uzdodaties, un sniegs Jums atbildi viena mēneša laikā.

- Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no ILIOR, vai tas apstrādā Jūsu personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt izsniegt apstrādē esošo personas datu kopiju.

- Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt ILIOR to labot.

- Piekrišanas atsaukšana

Ciktāl ILIOR apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu (piemēram, sīkdatnes), Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā ILIOR pārtrauks apstrādāt Jūsu personas datus tam nolūkam, kādam Jūs sniedzāt savu piekrišanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšana Jums nedos tiesības apstrīdēt datu apstrādes likumīgumu, ko ILIOR ir veicis līdz piekrišanas atsaukšanai.

- Dzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības lūgt ILIOR dzēst Jūsu personas datus. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka datu dzēšana nav iespējama gadījumos, kad datu apstrāde izriet no normatīvā regulējuma. Pēc tam, kad dati vairs nav nepieciešami noteikto funkciju īstenošanai, ILIOR tos dzēš, arhivē vai padara nepieejamus/neidentificējamus kādā citā veidā.

- Apstrādes ierobežojums un iebildumi pret datu apstrādi

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības lūgt ILIOR ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka apstrādes ierobežošana nav iespējama gadījumos, kad datu apstrāde izriet no normatīvā regulējuma.

- Datu pārnesamība

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko Jūs esat, sniedzis ILIOR, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu.

- Tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā

Mēs augstu vērtējam Jūsu privātumu un aicinām Jūs sazināties ar mums jautājumu un neskaidrību gadījumos, tomēr, ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti neatbilstošā veidā, Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā. Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/)

Ar ko Jūs varat sazināties, ja Jums ir kādi jautājumi?

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums.

ILIOR kontaktinformācija:

Faktiskā adrese: Rīga, Uriekstes iela 14A, LV-1005

Juridiskā adrese: Rīga, Rankas iela 11, LV-1005

Reģistrācijas numurs: 40003680821

E-pasts: admin@ilior.lv

Informatīvais tālrunis: +371 67 382 033

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

E-pasts: admin@ilior.lv

Versija 1.0

Development
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”