Warehouse services

Company ILIOR Ltd. holds a EURO warehouse and a customs warehouse in Riga, Latvia. The warehouse is located near the Free Port of Riga and occupies the space of 15000 square meters. The warehouse is used for consolidation of cargoes and its further export to CIS countries. The warehouse is also used for re-export of cargoes from CIS countries to Europe, China, USA and other countries.

The warehouse is equipped with modern security alarm system, video control system and computer program that allows our clients to remotely access the warehouse data base. Cargo scanning system allows marking the cargo in accordance with the requirements of our clients. Special equipment allows printing out necessary markings containing the data of the client. The warehouse has all required documents and technical equipment for processing of dangerous cargoes (ADR) and goods of the product group. The warehouse has 2500 square meters of territory intended for parking of passenger cars and the trucks. Generally, the warehouse is intended for short-term storage of cargoes; however, specially equipped storage racks allow the long-term storage of cargoes as well.

The warehouse is equipped with two forklift trucks with loading capacity up to 1,5 t and one forklift truck with loading capacity up to 4,5 tons. Crane works may also be performed at the warehouse.

Warehouse list of services:

 • Loading/unloading works (manual or using the warehouse equipment), including loading/unloading from vehicle to vehicle, loading/unloading of the oversized or bulk cargoes;
 • re-load of the vehicle according to the indications of vehicle’s sensors showing the load per axle;
 • marking of the cargo;
 • re-completing and repackaging of the cargo;
 • packaging and placement of the cargo onto pallets;
 • separating;
 • short-term and long-term storage of general cargoes, ADR cargoes and cargoes of product group, as well as cargoes under customs;
 • additional space of 50 square meters under special temperature conditions;
 • cargo weighing (separately and with vehicle/container);
 • completing and processing of partial consignments of cargoes in case of partial shipments;
 • control over documents, quantities and safety of cargoes and packaging;
 • drawing up a report attaching photo materials in case the name and/or quantity of the cargo differs from that stated in the accompanying documents, as well as in case of damage of the cargo.
Development
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”