AliExpress Ozon Kaspi

Sea transport

Our company specializes in arranging deliveries both groupage cargoes and one-piece cargoes in 20 Feet and 40 Feet containers. Our company offers regular weekly sea transportation services to the following countries - China / Vietnam / India / Korea / USA to Russian Federation through the sea port in Riga, Latvia.

One of the principal directions of our sea transportation services is China. Therefore, we keep improving the quality and the pricing of our sea transportation services from there.

Weekly sea transportation services are being offered from the major sea ports of China:

  • Shanghai;
  • Hong-Kong;
  • Fuzhou;
  • Tianjin;
  • Yantan;
  • Shenzhen;
  • Ningbo.

The transit time between the vessel’s departure from the port of China and its arrival to the customs terminal, for example, in Saint-Petersburg or Moscow Region, makes 45 days.

Development
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”