International cargo transportations

The main specialization of company ILIOR is shipping. Today, we cooperate with more than 100 shipping companies worldwide.

Choosing a company ILIOR you receive the following services:

  • Preliminary consultation;

Thanks to consultation it’s possible to harmonize different aspect of shipping information required for transportation, such as: date of readiness of cargo, sizes specifications, type of packaging, weight and shipping documents.

  • Provision of information during different stages of shipment;

Company ILIOR undertakes informing the client on the following issues received from the shipper: harmonization of type of transport, route, price and time of transportation.

  • Supply of vehicles to the warehouse (port or airport) sender;
  • Preparation of necessary documents when exporting goods from the country of the sender;

Company ILIOR also assumes all obligations in the execution of all necessary documents in case of export of goods from the country of the sender.

  • Monitoring of movement;

Thanks to our website, the customer can monitor the movement of goods anytime and anywhere in the world.

  • Delivery of cargo to the customs terminal specified by the customer, with subsequent transfer of the goods at the customer's warehouse..

Specialists of the company ILIOR are always ready to conduct an analysis of proposals of the transport companies in order to offer the optimal price to the customer.

Choosing a company ILIOR you receive a high level of quality and reliability of transportation, as well as the possibility of rapid supply of the vehicle for loading and the minimum transit time of delivery.

Development
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”