Logistics services for e-commerce

Logistics for online shops concentrated in three main areas, each of which we can offer customized solutions based on your needs.

Warehouse services

 • Storing product in the warehouse high-level class A and/or B.
 • Receiving orders from multiple vendors for the replenishment of the warehouses of goods for e-commerce channel logistics.
 • All necessary reporting.
 • An annual inventory, upon request.

Selection and packing of goods

 • Processing and selection of customer orders
 • The packing under the individual order
 • Printing shipping documents
 • Label printing courier services

Shipping and insurance

 • Manage communication and integration with many carriers
 • Constant monitoring of status of cargo delivery carriers
 • The service is postpaid for the goods ("COD" - cash on delivery).
 • Insurance of goods

Work with returns

 • Management of returns.
 • Individual processing returned and damaged goods and their replacement.

At the disposal of our campaign are all necessary resources to offer you a full range of services for e-commerce logistics. 

Development
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”