Фулфилмент

Компания ILIOR предлагает вам фулфилмент комплекс складских услуг, включающих в себя все предлагаемые нами процессы, в том числе:

  • Прием товара, подбор и обработка заказов
  • Выгрузку и погрузку груза
  • Перегрузку автомашин
  • Нанесение маркировки
  • Упаковка по индивидуальному заказу
  • Перекомплектацию и сортировку грузов
  • Долгосрочное или краткосрочное хранение груза
  • Контроль груза и сопуствующих документов
  • Полная автоматизация всех бизнес процессов
  • Помощь в таможенном оформлении грузов
Разработка
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”