AliExpress Ozon Kaspi

Мультимодальные перевозки

Наша компания готова предоставить более широкий спектр мультимодальных перевозок, чем было упомянуто ранее. Использование различных видов транспорта даёт клиенту наиболее подходящий вид перевозки, особенно когда речь идёт о максимально выгодном предложении по цене и качеству с возможностью контроля графика движения груза. Например: клиенту требуется осуществить доставку груза из центральной части Европы в Россию: в Зауралье, северную или дальневосточную часть России. Наша компания сначала предоставляет автомобильный транспорт для загрузки у отправителя, далее может доставить груз морём в один из прибалтийских портов, откуда уже по железной дороге он будет отправлен заказчику.

Профессионализм сотрудников компании позволяет контролировать весь процесс такой перевозки, как в плане движения груза, так и в плане четкого оформления документов на всех этапах мультимодальной перевозки.

Разработка
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”