AliExpress Ozon Kaspi

AliExpress TMall Russia, OZON, Kaspi

AliExpress TMall Russia - новый молодой и перспективный проект AliExpress на российском рынке. Текущее количество товаров на платформе составляет 1,5 миллиона, а количество покупателей выросло до 2,5 миллионов за год.

Платформа электронной коммерции OZON входит в топ три основные маркетплейса России. Объемы торговли на площадке - 500 000 заказов в день. Это самая большая площадка для электронного оборудования. В первой половине 2020 года спрос россиян на онлайн-покупки вырос в несколько раз.

Kaspi - крупнейшая платформа электронной коммерции в Казахстане, учрежденная крупнейшим банком Казахстана. С 2019 года Kaspi начал реализовывать транснациональные проекты и вышел на международный рынок. Валовая стоимость представленных товаров в первой половине 2020 года составила 700 миллионов долларов США.

Разработка
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”