AliExpress Ozon Kaspi

Торговля e-commerce

Эксклюзивное коммерческое предложение для наших партнеров

Мы предлагаем вам выйти на три крупнейших маркетплейса России и Казахстана:

AliExpress TMall Russia, OZON и Kaspi.

Регистрируя свой бренд на вышеупомянутых платформах, Ваша компания получает возможность доставлять товары прямо со склада в Латвии до покупателя, единственное, что надо сделать - указать на платформе трэкномер для отслеживания заказа покупателем.

Мы  выступаем как Ваш технический партнер на площадке:

  • создаем карточки продуктов на платформе,
  • подбираем ключевые слова,
  • продвигаем Ваши продукты,
  • регистрируем карточки для участия в рекламных акциях,
  • анализируем контент и ценовую политику конкурентов,
  • формулируем наиболее эффективную стратегию продаж
  • предоставляем технические услуги по коммуникациям с российскими клиентами.

Также мы предоставляем Вашей компании доступ к полностью прозрачной системе контроля продаж. Стоимость нашего обслуживания составляет фиксированные 1000 долларов США в месяц (за ведение одной платформы) или 7% от оборота, в зависимости от того, что больше.

Для увеличения продаж на OZON, Aliexpress и Kaspi мы также предоставляем своим клиентам рекламные услуги в России. У нас есть программа продвижения в российских социальных сетях (YouTube, Instagram, Яндекс.Дзен, Mail Pulse и др.), а также мы реализуем программы продвижения через российских блогеров.

Будем рады сотрудничать с Вами!

Разработка
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”