Классификация контейнеров

Для большей безопасности вашего груза, при необходимости, грузоперевозка осуществляется в контейнерах. Большое разнообразие контейнеров, позволяют нам перевозить груз любых размеров. Минимальный размер контейнеров составляет 20, а максимальный - 40 футов.

20-футовые
20-футовый контейнер стандартный

Размеры (мм):
Длина
Ширина
Высота
Внешние
6096
2370
2591
Внутренние
5935
2335
2383
Двери
 
2335
2292
 
Вес (кг):
Макс. брутто
24000
Тара
2080
Макс. загрузка
21920
 
Грузовместимость (объём, м3):
33.9
20-футовый контейнер рефрижераторный

Размеры (мм):
Длина
Ширина
Высота
Внешние
6096
2370
2591
Внутренние
5455
2260
2275
Двери
 
2237
2260
 
Вес (кг):
Макс. брутто
27000
Тара
3050
Макс. загрузка
23950
 
Грузовместимость (объём, м3):
28.0
 
20-футовый контейнер герметичный

Размеры (мм):
Длина
Ширина
Высота
Внешние
6056
2438
2438
Внутренние
5651
2235
2082
Двери
 
2235
2082
 
Вес (кг):
Макс. брутто
20320
Тара
2540
Макс. загрузка
17780
20-футовый контейнер вентилируемый

Размеры (мм):
Длина
Ширина
Высота
Внешние
6068
2438
2591
Внутренние
5900
2323
2367
Двери
 
 
 
 
Вес (кг):
Макс. брутто
24000
Тара
2650
Макс. загрузка
21350
20-футовый контейнер с мягким верхом (Open Top)

Размеры (мм):
Длина
Ширина
Высота
Внешние
6096
2438
2591
Внутренние
5902
2240
2352
Двери
 
2335
2240
 
Вес (кг):
Макс. брутто
24000
Тара
2440
Макс. загрузка
21560
 
Грузовместимость (объём, м3):
32.0
 
20-футовый контейнер Flatrack
Размеры (мм):
Длина
Ширина
Высота
Внешние
6096
2438
2591
Внутренние
5727
2240
2170
Двери
 
 
 
 
Вес (кг):
Макс. брутто
30480
Тара
2950
Макс. загрузка
27530
 
Грузовместимость (объём, м3):
27.9
Танк

Размеры (мм):
Длина
Ширина
Высота
Внешние
6058
2438
2591
Внутренние
 
 
 
Двери
 
 
 
 
Вес (кг):
Макс. брутто
34620
Тара
3620
Макс. загрузка
31000
 
Грузовместимость (объём, м3):
24.0
 
40-футовые
40-футовый контейнер стандартный

Размеры (мм):
Длина
Ширина
Высота
Внешние
12192
2438
2591
Внутренние
12022
2352
2395
Двери
 
2343
2280
 
Вес (кг):
Макс. брутто
30480
Тара
3900
Макс. загрузка
26580
 
Грузовместимость (объём, м3):
67.7
40-футовый контейнер рефрижераторный

Размеры (мм):
Длина
Ширина
Высота
Внешние
12192
2438
2591
Внутренние
11555
2286
2280
Двери
 
2285
2245
 
Вес (кг):
Макс. брутто
30480
Тара
4370
Макс. загрузка
26110
 
Грузовместимость (объём, м3):
60.2
40-футовый контейнер с мягким верхом (Open Top)

Размеры (мм):
Длина
Ширина
Высота
Внешние
12192
2438
2591
Внутренние
12021
2350
2330
Двери
 
2338
2234
 
Вес (кг):
Макс. брутто
36000
Тара
4430
Макс. загрузка
31570
 
Грузовместимость (объём, м3):
66.7
40-футовый контейнер Flatrack

Размеры (мм):
Длина
Ширина
Высота
Внешние
12192
2438
2591
Внутренние
12032
2240
2034
Двери
 
 
 
 
Вес (кг):
Макс. брутто
45000
Тара
5530
Макс. загрузка
32767
 
Грузовместимость (объём, м3):
54.8
 
40-футовые повышенной вместимости (high cube)
40-футовый контейнер повышенной вместимости (high cube) стандартный

 
Размеры (мм):
Длина
Ширина
Высота
Внешние
12192
2438
2895
Внутренние
12022
2352
2700
Двери
 
2340
2585
 
Вес (кг):
Макс. брутто
30480
Тара
4150
Макс. загрузка
26330
 
Грузовместимость (объём, м3):
76.4
40-футовый контейнер повышенной вместимости (high cube) рефрижераторный

Размеры (мм):
Длина
Ширина
Высота
Внешние
12192
2438
2895
Внутренние
11560
2286
2500
Двери
 
2286
2478
 
Вес (кг):
Макс. брутто
30480
Тара
4200
Макс. загрузка
26280
 
Грузовместимость (объём, м3):
60.2
Разработка
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”