Salikto kravu piegāde

Viens no starptautisko pārvadājumu pamatveidiem, kurus piedāvā mūsu kompānija, ir salikto kravu piegāde.

Saliktā krava – kravas veids salikto partiju pārvadāšanai, kuras tiek komplektētas no gabalu vienībām un taras apjomiem.

Saliktie pārvadājumi - dažādu pasūtītāju mazgabarīta kravu pārvadājumi vienā virzienā ar vienu transportlīdzekli. Saliktie pārvadājumi ļauj samazināt mazgabarīta kravu piegādes izmaksas. Mēs esam gatavi piedāvāt mūsu klientiem šādu kravu piegādi no jebkuras mūsu planētas vietas ar jebkuru viņiem ērtāko transporta veidu, ar turpmāko konsolidēšanu un komplektēšanu vienā no mūsu noliktavām turpmākai nosūtīšanai pēc norādītiem rekvizītiem. Salikto kravu pārvadāšanas ķēdes galvenais posms ir dažu nosūtītāju sīko partiju konsolidēšana noliktavā. Mūsu konsolidācijas (konsolidētās) noliktavas ir nosūtīšanas punkts salikto kravu regulārai pārvadāšanai. Šajā gadījumā kravas piegādes laiks svārstās atkarībā no partijas komplektēšanas termiņa, transporta kustības maršruta un citiem faktoriem, bet ievērojot to, ka mūsu kompānijai ir konsolidācijas noliktavu sazarots tīkls Eiropas valstīs, mūsu kompānija ir spējīga izpildīt iekraušanas uzdevumus maksimāli operatīvi. Tāpēc salikto kravu transportēšana atņem ne daudz vairāk laika nekā ģenerālie pārvadājumi.

Salikto kravu pārvadāšana ļauj visefektīvāk izmantot transportlīdzekļa piekabes apjomu, kas savukārt pozitīvi ietekmē piegādes izmaksas. Pie tā, preču piegāde salikto kravu partiju sastāvā – tas ir ērti. Vairākos gadījumos salikto kravu piegāde tiek veikta „no durvīm līdz durvīm”. Pateicoties šiem faktoriem, saliktas kravas šodien ir viena no populārākajām preču transportēšanas formām no Eiropas un NVS valstīm. Pamatpriekšrocības, kuras ir raksturīgas saliktajiem pārvadājumiem – šāda formāta pārvadājumu ekonomiskums un ērtībā. Būtisks ietaupījums tiek sasniegts pateicoties kravas apjoma efektīvajai izmantošanai. Šādā gadījumā pietiekoši pieejami var būt pat aviopārvadājumi, kuri kopumā ir diezgan dārgi. Mūsu kompānijas priekšrocība ir sekojoša – mēs piedāvājam servisu „no durvīm līdz durvīm”, ņemot uz sevi visus tehniskos un juridiskos jautājumus piegādē un dokumentārā noformēšanā.

Salikto kravu transportēšanas pamatshēma:

 1. Gabalkravas transportēšana no nosūtītāja noliktavas un konsolidācijas noliktavu partijas komplektēšanai.
 2. Kravas apstrāde konsolidācijas noliktavā, kura var iekļaut sevī svēršanu, šķirošanu, pārpakošanu, kā arī papildus iepakošanu, taras pielietošanu.
 3. Muitas noformēšana un citu dokumentu sagatavošana transportēšanai.
 4. Saliktās kravas nosūtīšana uz norīkojuma valsti ar autotransportu.
 5. Kravas atmuitošana gala valstī, kā arī dokumentu noformēšana, kuri ir nepieciešami turpmākai preces realizēšanai vai iekārtu izmantošanai.
 6. Kravas piegādes pēc norādītas adreses.

Mūsu kompānijai ir aģentvienošanās ar noliktavām sekojošās valstīs:

 • Spānija (Barselona);
 • Itālija (Brešija);
 • Francija (Parīze);
 • Vācija (Magdeburga);
 • Somija (Kotka, Lappeenranta);
 • Lietuva (Šauļi).

Tas ļauj konsolidēt kravas visā Eiropas teritorijā un veikt savlaicīgu kravu piegādi pēc precīza autotransporta kustības saraksta.

Izstrāde
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”