Gaisa transports

Kompānija ILIOR piedāvā saviem klientiem augsti efektīvu gan pēc termiņiem, gan pēc cenas, servisu aviopārvadājumos no jebkurām pasaules vietām uz Krieviju un atpakaļvirzienā. Mums ir kravu aģenti Rīgas (RIX) un Frankfurtes (FRA) lidostās. Rīgas lidostai ir ierobežotas iespējas lielo kravu pieņemšanā, tāpēc pirms dažiem gadiem mūsu kompānija izstrādāja un ieveda multimodālo shēmu, kura ļauj atrast kravu piegādes optimālāko risinājumu klientiem no ASV un Dienvidāzijas uz Baltijas valstīm. Frankfurtes lidosta ir lielākais kravu mezgls (hub), kas savieno dažādus kontinentus. Kas savukārt ļauj nodrošināt savlaicīgas piegādes uz jebkurām zemes lodes vietām. Sīko kravu piegāde tiek veikta pēc visizdevīgākajiem maršrutiem līdz Rīgas lidostai, bet lielāko kravu piegāde līdz Frankfurtes lidostai, no kurienes mūsu automašīna piegādās dotās kravas 2-3 dienu laikā līdz Rīgai.

Izstrāde
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”