Dzelzceļa transports

Kompānija sniedz pilnu pakalpojumu spektru, kas ir saistīts ar kravu pārvadājumu veikšanu ar dzelzceļa transportu. Pārvadāšana tiek veikta ar jebkuru ritošā sastāva veidu, ieskaitot konteineru pārvadājumus. Dzelzceļa konteineru kravu pārvadājumi šodien ir viens no visērtākajiem transportēšanas veidiem bez kravas drošības zaudēšanas riska. Konteineriem ir standarta izmēri un tie tiek viegli transportēti ar jebkuru transporta veidu, tajā skaitā pa dzelzceļu. Ir iespējams veikt, starptautiskos konteineru kravu pārvadājumus, kā arī kravu transportēšanu ar ātro dzelzceļa vilcienu. Pārvadāšanas vagonos priekšrocība ir tā, ka tas ir cenas un piegādes termiņa attiecības optimālākais variants. Dzelzceļa pārvadājumi pēc cenas ir vispieņemamākais variants. Mēs garantējam saskaņotos piegādes termiņus, kravas drošību, pareizo transporta un preču pavaddokumentu noformēšanu, ikdienas kravu kustības novērošanu.

Piegādājot kravas ar dzelzceļa transportu, mūsu speciālisti izstrādā kravu transportēšanas tehnisko shēmu, sastāda piegādes optimālo maršrutu, sniedz informāciju par dzelzceļa tarifa likmēm, staciju kodiem, kravas piegādes maršrutiem un termiņiem pa dzelzceļu. Mēs arī veicam dzelzceļa tarifu apmaksu pa Latviju, Baltijas un NVS valstīm, ka arī deklarējam kravas.

Izstrāde
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”