Autotransports

Kompānija ILIOR ir gatava piedāvāt savus pakalpojumus salikto kravu piegādē, kā arī veselo ražošanas līniju transportēšanā, kas prasa vairāk nekā 5 mašīnu vienlaicīgu iekraušanu. Transportēšana tiek veikta pa visu Eiropas un NVS. Mūsu kompānijai arī ir liela pieredze lielgabarīta un virsgabarīta kravu piegādē. Īpaša uzmanība tiek veltīta pārvadājumiem, kuriem ir nepieciešams noteikts temperatūras režīms un bīstamo kravu (ADR) pārvadāšanas atļauja.

Izstrāde
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”