Starptautiskie pārvadājumi

SIA ILIOR specializējas ekspedīcijas pakalpojumu sniegšanā. Šobrīd mēs sadarbojamies ar vairāk nekā 100 transporta uzņēmumiem visā pasaulē.

Izvēloties SIA ILIOR, jūs varat saņemt šādus pakalpojumus:

  • Konsultāciju;

Konsultācijas laikā, ir iespējams vienoties par dažādiem transportēšanas jautājumiem, piegādes nosacījumiem, piemēram, kravas iekraušanas/izkraušanas datumu, izmēru precizēšanu, iepakojuma veidu, svaru un nosūtīšanas dokumentiem.

  • Informēšanu dažādos kravas nosūtīšanas posmos;

SIA ILIOR apņemas informēt klientu par sekojošiem jautājumiem, kas saņemti no nosūtītāja: transporta veidu, maršrutu, cenām un pārvadāšanas termiņiem.

  • Transportlīdzekļa iesniegšana sūtītāja noliktavā (ostā vai lidostā);
  • Kravas paņemšana (no klienta norādītās vietas) un nogādāšana noliktavā.
  • Nepieciešamo dokumentu noformēšana, eksportējot preces no nosūtītājas valsts;

SIA ILIOR uzņemas arī visas saistības attiecībā uz visu nepieciešamo dokumentu noformēšanu, ja preces tiek eksportētas no sūtītāja valsts.

  • Transportlīdzekļa kustības uzraudzība;

Pateicoties mūsu uzņēmuma mājas lapas iespējām, klients jebkurā laikā un jebkurā vietā pasaulē var sekot līdzi preču kustībai.

  • Preču nogādāšana līdz muitas terminālam, ko norāda klients un kravas nogādāšana klienta noliktavā.

SIA ILIOR speciālisti vienmēr ir gatavi rūpīgi izanalizēt transporta uzņēmumu piedāvājumus, lai piedāvātu klientam izdevīgāko cenu.

Izvēloties SIA ILIOR, jūs saņemat kvalitatīvu un uzticamu preču transportēšanu, kā arī iespēju vajadzības gadījumā ātri atrast transportlīdzekļus preču iekraušanai, un nodrošināt minimālo tranzīta transportēšanas laiku.

Izstrāde
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”