Noliktavas pakalpojumi

Kompānijai ILIOR ir EIRO noliktava un muitas noliktava Rīgā, kas atrodas Rīgas brīvostas rajonā, ar platību 15000 kvadrātmetru. Dotā noliktava tiek izmantota kā kravu konsolidēšanas centrs turpmākai eksportēšanai uz NVS valstīm, kā arī reeksportam no NVS valstīm nosūtīšanai uz Eiropu, Ķīnu, ASV un citām valstīm.

Noliktava ir aprīkota ar jaunāko apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmu, kā arī datorprogrammu, kura ļauj klientiem saņemt attālināto pieeju noliktavas datu bāzei. Kravu skanēšanas sistēma ļauj marķēt kravas saskaņā ar pasūtītāju instrukcijām, izdrukājot uz mūsu iekārtām nepieciešamos marķējumus ar pasūtītāja datiem.

Noliktavai arī ir nepieciešamie dokumenti un tehniskās iespējas bīstamo kravu (ADR) un pārtikas grupas preču apstrādei. Noliktavā ir 2500 m2 piebraukšanas teritorija vieglo un kravu automobiļu pārkošanai un stāvēšanai.

Pārsvarā noliktava ir domāta kravu īslaicīgai glabāšanai, bet sastatņu plauktu esamība ļauj nodrošināt arī ilglaicīgu kravu glabāšanu.

Tehnika noliktavā:

Divi autoiekrāvēji ar celtspēju līdz 1,5 t un viens autoiekrāvējs ar celtspēju līdz 4,5 t. Noliktavai arī ir iespēja veikt celtņa darbus.

Noliktavas pakalpojumu saraksts:

 • izkraušana/iekraušana (ar tehnikas palīdzību vai ar rokām), tajā skaitā arī no mašīnas uz mašīnu, ieskaitot negabarīta un lielgabarīta kravas;
 • automašīnas pārkraušana saskaņā ar transportlīdzekļa devēju radījumiem pēc svara slodzes uz asīm;
 • marķējuma uzklāšana;
 • pārkomplektēšana un pārpakošana;
 • iepakošana un uzstādīšana uz paletēm / paliktņiem;
 • šķirošana;
 • parasto, ADR un pārtikas grupas kravu, kā arī muitas kravu īslaicīga un ilglaicīga uzglabāšana;
 • papildus 50m2 ar temperatūras režīmu;
 • kravas svēršana gan atsevišķi, gan automašīnā/ konteinerā;
 • kravu daļēju partiju veidošana, komplektēšana un noformēšana sadalot nosūtījumus uz dažām daļām;
 • dokumentu kontrole, kravu un iepakojumu daudzuma, saglābātības kontrole;
 • kvantitātes, nosaukuma neatbilstības vai kravas bojājuma gadījumā akta sastādīšana ar fotogrāfiju pievienošanu.
Izstrāde
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”