Muitas serviss

Muitas noliktava

Kompānija „ILIOR” uzsāka savu darbību kā muitas termināls un muitas brokeris 2004.gadā.
Mums ir viss nepieciešamais lai sniegtu muitas pakalpojumus: muitas noliktavas licence un muitas brokera statuss.
Muitas procedūru noformēšana tiek veikta gan uz ārējās Eiropas Kopienas robežas – Rīgas brīvostā, gan iekšējos muitas punktos.

Visas kravas, kuras glabājas mūsu noliktavā, tiek apdrošinātas, tāpat kā noliktavas darbība un atbildība.

Kompānija ILIOR sniedz pilnu pakalpojumu spektru jebkuru muitas un preču pavaddokumentācijas noformēšanā. Mūsu darbinieku pieredze un zināšanas aptver Eiropas Kopienas muitas likumdošanu un NVS valstu muitas kodeksu pamatus. Sertificētie brokeri - deklaranti un pieeja pie Latvijas Republikas muitas vadības datorsistēmas ļauj operatīvi apstrādāt muitas dokumentus uz vietas nepiesaistot muitas darbiniekus.

Kompānija sniedz pakalpojumus sekojošo procedūru un dokumentu noformēšanā:

 • kompleksā muitas importa, eksporta, ievešanas/izvešanas uz laiku, tranzīta noformēšana ar ЕХ1 / EX-A / T1 / T2 / IM-A muitas dokumentu noformēšanu;
 • muitas garantiju noformēšana;
 • muitas nodevu un PVN apmaksa importējot preces uz Eiropas Kopienu;
 • CARNET TIR – atvēršana, eksportējot no Eiropas Kopienas, slēgšana – importējot uz Eiropas Kopienu;
 • muitas deklarāciju sadalīšana pa kravu partijām;
 • transporta dokumenti, CMR, iepakošanas lapas, kravas specifikācijas;
 • operācijas Eiropas elektroniskajā muitas sistēmā;
 • nepieciešamo importa un eksporta licenču saņemšana, piemēram dubultās (stratēģiskās) pielietošanas kravu pārvadāšanai;
 • izcelsmes sertifikātu saņemšana;
 • fitosanitāro sertifikātu saņemšana;
 • komercinvoisu apliecināšana Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības palātā.
Izstrāde
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”