AliExpress Ozon Kaspi

Muitas serviss

Muitas noliktava

Kompānija „ILIOR” uzsāka savu darbību kā muitas termināls un muitas brokeris 2004.gadā.
Mums ir viss nepieciešamais lai sniegtu muitas pakalpojumus: muitas noliktavas licence un muitas brokera statuss.
Muitas procedūru noformēšana tiek veikta gan uz ārējās Eiropas Kopienas robežas – Rīgas brīvostā, gan iekšējos muitas punktos.

Visas kravas, kuras glabājas mūsu noliktavā, tiek apdrošinātas, tāpat kā noliktavas darbība un atbildība.

Kompānija ILIOR sniedz pilnu pakalpojumu spektru jebkuru muitas un preču pavaddokumentācijas noformēšanā. Mūsu darbinieku pieredze un zināšanas aptver Eiropas Kopienas muitas likumdošanu un NVS valstu muitas kodeksu pamatus. Sertificētie brokeri - deklaranti un pieeja pie Latvijas Republikas muitas vadības datorsistēmas ļauj operatīvi apstrādāt muitas dokumentus uz vietas nepiesaistot muitas darbiniekus.

Kompānija sniedz pakalpojumus sekojošo procedūru un dokumentu noformēšanā:

 • kompleksā muitas importa, eksporta, ievešanas/izvešanas uz laiku, tranzīta noformēšana ar ЕХ1 / EX-A / T1 / T2 / IM-A muitas dokumentu noformēšanu;
 • muitas garantiju noformēšana;
 • muitas nodevu un PVN apmaksa importējot preces uz Eiropas Kopienu;
 • CARNET TIR – atvēršana, eksportējot no Eiropas Kopienas, slēgšana – importējot uz Eiropas Kopienu;
 • muitas deklarāciju sadalīšana pa kravu partijām;
 • transporta dokumenti, CMR, iepakošanas lapas, kravas specifikācijas;
 • operācijas Eiropas elektroniskajā muitas sistēmā;
 • nepieciešamo importa un eksporta licenču saņemšana, piemēram dubultās (stratēģiskās) pielietošanas kravu pārvadāšanai;
 • izcelsmes sertifikātu saņemšana;
 • fitosanitāro sertifikātu saņemšana;
 • komercinvoisu apliecināšana Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības palātā.

Atkarībā no Krievijas Federācijā ievedamo kravu nomenklatūras, ir vesels papilddokumentu saraksts, nenoformējot kurus, imports uz Krieviju kļūst sarežģīts vai neiespējams.

Tajā skaitā ir tādi dokumenti, kā:

 • preces izcelsmes sertifikāti;
 • fitosanitārie un veterinārie sertifikāti;
 • slēdzieni dubultās (stratēģiskās) pielietošanas precēm;
 • Sanitārais epidemioloģiskais slēdziens;
 • GOST R atbilstības sertifikāts;
 • Ugunsdrošības sertifikāts;
 • atteikuma vēstules;
 • slēdziens par spirta saturu;
 • Maizes sertifikāts;
 • Sakaru Ministrijas sertifikāts;
 • Valsts tehniskās uzraudzības atļauja.

Saņemt visus norādītos, kā arī citus, jūsu preces ievešanai Krievijā nepieciešamos dokumentus Jums palīdzēs mūsu kompānijas speciālisti.

Pateicoties tam, ka mūsu kompānijai ir daudz pastāvīgu partneru un klientu bijušās PSRS valstīs, mēs varēsim ieteikt Jums drošus muitas brokerus, kuri ir spējīgi optimāli veikt Jūsu kravas atmuitošanu atkarībā no tās specifikas un maksimāli palīdzēt transporta un loģistikas uzdevumu risināšanā Jūsu lietišķās aktivitātes reģionos.

Izstrāde
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”