Ieguvumi

ILIOR darbinieki nodrošina tiešsaistes pārdevējus ar pilnu starptautisko pārvadājumu pakalpojumu klāstu, tādējādi ļaujot viņiem koncentrēties uz savu pamatdarbību, tostarp palielināt pārdošanas apjomus, neuztraucoties transporta loģistiku. Uzņēmuma "ILIOR" tehnoloģiskie risinājumi nodrošina procesu caurspīdīgumu un pilnīgu iekšējo kontroli.

ILIOR priekšrocības:

  • Noliktavu komplekss, kas atrodas Latvijā un dod iespēju paplašināt pārdošanas reģionu visā Eiropā un NVS valstīs.
  • IT risinājumi, ieskaitot vienkāršu un drošu elektronisko interfeisu, kas ļauj strādāt ar informāciju par pasūtījumu apstrādi, stāvokli un statusu.
  • Tirdzniecības reģionu paplašināšana visā Eiropā un NVS valstīs ar labāko izpildes laiku;
  • Uzņēmuma "ILIOR" klienti nemaksā par pārvadāto gaisu! Katram klientam ir iespēja izveidot iepakojumu pēc individuāla pasūtījuma. Mūsu uzņēmuma komanda ir izdarījusi visu iespējamo, lai piedāvātu saviem klientiem iepriekš nesasniegtu pasūtījumu iepakošanas elastību, kam pateicoties klienti samazina kontroles laiku un gatavo kastu pasūtīšanu citur.
Izstrāde
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”