Kompleksie noliktavu pakalpojumi

Uzņēmums ILIOR piedāvā saviem klientiem kompleksus interneta veikalu apkalpošanas pakalpojumus (fullfilment).

Noliktavu apkalpošanas pakalpojumi sevī ietver:

 • Preču izkraušanu / iekraušanu un saņemšanu
 • Transportlīdzekļu pārkraušanu
 • Preču pārkārtošanu un šķirošanu
 • Drošu preču glabāšanu A / B klases noliktavā
 • Marķējumus pēc pieprasījuma
 • Preču muitošanu

Fullfilment pakalpojums sevī ietver:

 • Integrāciju pārdevēju programmatūrās
 • Ienākošo pasūtījumu apstrādi
 • Preču komplektēšanu un iepakošanu
 • Piegādes galapatērētājam organizēšana (preču nodošana transportēšanas uzņēmumiem, kurjeriem, pārvadājumu pakalpojumu sniegšana)
 • Kravu un nepieciešamo dokumentu kontroli
 • Atgriezto preču kontroli un pretenziju izskatīšanu
 • Preču pieņemšanas pakalpojumus un maksājumu sadali
 • Grāmatvedības pakalpojumus - datu par iegādātajām precēm apmaiņu, lai veiktu uzskaiti
 • Iekšējās sistēmas izstrādāšanu, lai optimizētu laiku dokumentu uzskaitei

Fullfilment ļaus jums ietaupīt noliktavu īres maksas, papildus personāla pieņemšanu darbā, kā arī ievērojami vienkāršos interneta veikalu darbību, nodrošinot jums minimālu dalību visos loģistikas procesos.

 

 

Izstrāde
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”