"B2B" un "B2C" piegāde

Strādājot ar interneta veikalu loģistiku ir trīs pamatprincipi:

  • ILIOR speciālisti perfekti zina ES un NVS pasta un kurjeru tirgu, lai piedāvātu klientiem visefektīvākās piegādes iespējas;
  • ILIOR speciālisti klātienē tiek pārstāvēti valstīs, kurās tiek veikta interneta tirdzniecība (arī caur izplatītāju tīklu un partneriem);
  • ILIOR speciālisti piedāvā saviem klientiem vislabākos IT risinājumus interneta biznesa atbalstam un integrācijai loģistikas uzņēmumos.

Sadarbojoties ar SIA "ILIOR", jūs saņemsiet:

  • Piegādi visā pasaulē, līdz vistālākajam nostūrim un vislabāko cenu;
  • Pakomātu tīklu ES un NVS valstīs;
  • Pircēju atgriezto preču risinājumus;
  • Cross-docking pakalpojumus. Īpaši svarīgi Eiropā (kur jums būs nepieciešami fiskālie aģenti, lai apmaksātu PVN), un Krievijā (ja jums ir nepieciešams viens piegādātājs).
Izstrāde
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”