Loģistikas pakalpojumi e-komercijai

Interneta veikalu loģistika ir koncentrēta trīs galvenajos virzienos, no kuriem katram mēs varam piedāvāt individuālus risinājumus, koncentrējoties uz jūsu vajadzībām.

Noliktavu pakalpojumi

 • Produktu uzglabāšana augsta līmeņa noliktavā, A un / vai B klasē.
 • Pasūtījumu pieņemšana no dažādiem piegādātājiem, lai papildinātu noliktavas ar precēm e-komercijas loģistikai.
 • Visas nepieciešamās atskaites.
 • Gada inventarizācija pēc pieprasījuma.

Preču atlase un iepakošana

 • Klienta pasūtījumu apstrāde un atlase
 • Pielāgots iepakojums
 • Preču pavaddokumentu izdrukāšana
 • Kurjera etiķetes izdrukāšana

Piegāde un apdrošināšana

 • Komunikācijas vadība un pārvadātāju integrācija
 • Kravu pārvadātāju pastāvīga uzraudzība
 • Pēcmaksa par kravu ("COD" - skaidras naudas piegāde).
 • Preču apdrošināšana

Darbs ar atgriezto preci

 • Atgriezto preču vadība.
 • Individuāls atgriezto un bojāto preču apstrādes process un to aizvietošana (nomaiņa).

Mūsu uzņēmuma rīcībā ir visi nepieciešamie resursi, lai piedāvātu jums pilnu e-komercijas loģistikas pakalpojumu klāstu. 

Izstrāde
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”