Starptautiskie pārvadājumi

Kompānija ILIOR ir gatava piedāvāt savus pakalpojumus jebkuru kravu piegādei. Lasīt vairāk

Noliktavas pakalpojumi

Kompānija ILIOR piedāvā EIRO un muitas noliktavu, parasto un ADR kravu glabāšanai. Klienti var izvēlēties sev piemērotāko A, B vai C klases noliktavu kompleksu. Lasīt vairāk

Muitas serviss

Kompānija ILIOR sniedz pilnu pakalpojumu spektru jebkuru muitas un preču pavaddokumentācijas noformēšanā. Lasīt vairāk

Loģistikas pakalpojumi e-komercijai

Kompānijas ILIOR jauns virziens, E-komercija, dot klientiem iespēju tirgot B2C interneta vietnēs. Lasīt vairāk
Izstrāde
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”