AliExpress Ozon Kaspi

Public Holidays in Russian Federation and Europe

Public Holidays of Russian Federation

 

January 1st
 
New Year’s Day* 
January 2nd 
 
2nd New Year’s Day Holiday*
January 7th  
 
Russian Orthodox Christmas*
February 23rd  
 
Defender’s Day*
 
March 8th  
 
International Women’s Day*
May 1st  
 
Labor Day*  
May 2nd
 
2nd Day of Labor*  
May 9th  
 
Victory Day*
June 12th  
 
Russia Day*
November 4th  
 
Unity Day*

 

Public Holidays of Germany

January 1st
New Year’s Day*


April 12th (variable date) Catholic Easter*


April 13th (variable date) Easter Monday*


May 1st
Labor day*


October 3rd
Unity Day*


December 25th
Catholic Christmas*


December 26th
St. Stephen’s Day*


Public Holidays of Austria

January 1st
New Year’s Day*


January 6th
Epiphany*

April 12th (variable date) Catholic Easter*


May 1st
Labor day*


(Variable date) Pentecost*


October 26th
National Day*


November 1st
All Saint’s Day*


December 8th
Immaculate Conception*


December 25th
Catholic Christmas*


December 26th
St. Stephen’s Day*

 

Public Holidays of Great Britain

January 1st
New Year’s Day*


April 10th Good Friday*


April 12th (variable date) Catholic Easter*


December 25th
Catholic Christmas*


Public Holidays of Spain

January 1st
New Year’s Day*


January 6th
Epiphany*


April 12th (variable date) Catholic Easter*


May 1st
Worker’s day*

August 15th
Assumption Day*


October 12th
National Day*


November 1st
All Saint’s Day*


December 6th
Constitution Day*


December 8th
Immaculate Conception*


December 25th
Catholic Christmas*


Public Holidays of Italy

January 1st
New Year’s Day*


January 6th
Epiphany*


April 12th (variable date) Catholic Easter*


April 25th Liberation Day*

May 1st
Labour Day*

June 2nd
Republic Day*


August 15th
Assumption Day (Ferragosto)*


November 1st
All Saint’s Day*


December 25th
Catholic Christmas*


Public Holidays of China

January 1st
New Year’s Day*


May 1st
Labor day*

 

Public Holidays of Lithuania

January 1st
New Year’s Day*

 

February 16th
Independence Day*

 

March 11th
Restoration of Lithuania’s Statehood*

 

April 12th (variable date) Catholic Easter*


July 6th
Statehood Day (Anniversary of coronation of King Mindaugas)*


November 1st
All Saints’ Day*


December 25th
Catholic Christmas*

 

Public Holidays of the Netherlands

January 1st
New Year’s Day*

 

April 12th (variable date) Catholic Easter*

 

April 30th
Koninginnedag (Queen’s Day)*


May 1st
Ascension Day*


May 5th
Liberation Day (Nationale Bevrijdingsdag)*


(Variable date) Pentecost*


December 25th
Catholic Christmas*


December 26th
St. Stephen’s Day*

 

Public Holidays of Poland

January 1st
New Year’s Day*


April 12th (variable date) Catholic Easter*


May 3rd
Constitution Day*


August 15th
Wojsko Polskie Day*


November 11th
Independence Day*


December 25th
Catholic Christmas*

 

Public Holidays of France

January 1st
New Year’s Day*


April 12th (variable date) Catholic Easter*


May 1st
Labor day*


May 8th
Liberation Day*


(Variable date) Pentecost*


July 14th
Bastille day*


August 15th
Assumption Day*


November 1st
All Saints’ Day*


December 25th
Catholic Christmas*

Development
SIA „Ilior” 2014. gada 30.jūnijā noslēdza līgumu Nr. KPFI-15.3/92 ar SIA "Vides investīciju fonds" un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai SIA ILIOR ēkā Rankas iela 4a, Rīga” īstenošanu. Projekta mērķis ir samazināt uzņēmuma radītās oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 54,295 tonnas gadā. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 226 324,26 EUR. KPFI finansē 54,892776 % no attiecināmajām izmaksām, t.i., 124 235,67 EUR. SIA “Ilior” līdzfinansējums ir 45,107224% no attiecināmajām izmaksām.

„SIA "ILIOR" 2012. gada 17. augustā noslēgtā līguma Nr. L-ĀTA-12-1095 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "SIA "ILIOR" dalība starptautiskās izstādēs" īstenošanu ietvaros, ir veiksmīgi pabeigusi pēdējo aktivitāti - dalība starptautiskā izstādē TRANSPORT LOGISTIC 2013.”